Fotogramm-meetria

Tehnoloogia arengu ärakasutamine teenuste pakkumisel on ettevõtte töötajate jaoks alati atraktiivne olnud. Eesmärgiga anda kliendile kvaliteetsemat ja odavamt teenust õppisid töötajad metsakorraldust stereokaardistamise abil 2004, 2005 ja 2006 aastal. Õpetajateks olid Norra metsakorraldajad, kellel stereokaardistamise vallas juba aastatepikkused kogemused.

Esimesed, väikesed metsakorraldustööd fotogramm-meetria vahenditega tehti koos Previstaga Norra ja Rootsi klientidele 2005 ja 2006 aastal.

2009 aasta algusest teeb TerraPro OÜ metsakorraldust fotogramm-meetria vahenditega skandinaaviamaadesse igakuiselt. Vastavalt vajadusele tegeleb kirjeldatud tööga ühes kuus üks kuni kolm töötajat. Töö kiirust mõjutavad kõige enam maastik, boniteet ja objektide killustatus.

Stereokaardistamine toimub aerofotodelt, stereo pildi nägemiseks ja analüüsimiseks on vajalik spetsiaalne tark- ja riistvara.

Enne stereokeskonnas tööde alustamist teostatakse testprojekt, mille hulka kuuluvad ka välitööd. Selle testprojektiga saadakse ülevaade piirkonna iseärasustest.
Metsakorraldusandmete usaldusväärsuse tõstmiseks pärast fotogramm-meetriatöid teostatakse ka kontroll-välitöid juba korraldatud aladel.

LiDAR-andmetele tuginev metsakorraldus on kaasaegne tehnoloogia, mis praktikas juba maailmas kasutmisel. LiDAR-tehnoloogia lisab väärtuslikke andmeid fotogramm-meetriatööle või suisa asendab seda.

Eesti metsanduse jaoks oleme fotogramm-meetria vahendite kasutatavust samuti katsetanud. Stereopildis ei ole võimalik koguda kõike seda infot, mis täna on sedusega nõutud ning välitöödega kogutav. Sama käib LiDARi kohta.

Traditsiooniliste välitöödega võrreldes kiirem töö ning olulisemate takseerandmete täpsem kogumine võiks olla eesmärk, mis laiendaks ka Eesti seadusandluse poolt seatud piire metsakorraduses. Seda enam, et töö mahtude ning kiiruse tõusuga võiks langeda teenuse hind.

 


   
Teguri 37b, Tartu, 50107 · Tel 7 422 342 · E-mail terrapro@terrapro.ee