LiDAR   Üldist | Aero- | Auto- | 3D mudel
Üldist

TerraPro OÜ kuulub TerraTec-gruppi. Kolm ettevõtet tegelevad erinevatel erialadel, mis tänapäeva andmekogumise metoodika tõttu kokku puutuvad ning üksteist täiendavad.

TerraTec-grupil on olemas tehnoloogia 3D-andmete kogumiseks nii maast kui õhust. Vajalik tarkvara, raudvara ja inimesed annavad endast parima, et võimalikult odavalt ning automatiseeritud vahenditega tõsta tööde kiirust ning kvaliteeti. Enamus grupi tehnoloogiast, tarkvarast, raudvarast ja inimestest paikneb Norras. Tehnoloogiast ja iseloomustavatest näidetest loe alamlehekülgedelt Aero-, Auto- ja 3D mudel.

Kuna TerraTec-grupp on põhiliselt andmete kogumisega tegelev ettevõte, omame kontakte ning häid partnereid üle maailma.

Enam pakutud 3D-teenused jäävad ärgmistesse valdkondadesse:
Kartograafia, GIS
Geodeesia
Planeeringud
Metsandus
Looduskasutus ja -kaitse
Turism


Kuna TerraPro kuulub TerraTec-gruppi, ei kaasne Eestis teenuse pakkumisega seotud hinnalisa, mis on tavaline teenuse vahendajate puhul.

 


   
Teguri 37b, Tartu, 50107 · Tel 7 422 342 · E-mail terrapro@terrapro.ee