LiDAR   Üldist | Aero- | Auto- | 3D mudel


FW, RW

TerraTec grupp on oluliselt keskendunud andmete kogumisele kaugseire vahenditega - lennukilt (FW - fixed wings) ja helikopterilt (RW - rotated wings). Lennuki ja helikopterile paigaldatakse sensorid vastavalt vajadusele. Suurema maa-ala puhul on mõttekas andmete kogumiseks kasutada lennukit, tiheda punktipilve puhul helikopterit. Enamasti kasutatakse andmete kogumiseks lennukit, kuna tiheda punktipilve vajadus on väga spetsiifilistel projektidel.

 

Kõige laiemalt levinud tooted on:
Ortofoto ja aerofoto,
Klassifitseeritud LiDAR punktipilv,
LiDAR punktipilve alusel vektoriseeritud maapinna mudel,
LiDAR punktipilve ja aerofotode abil gernereeritud 3D vektor-kaardid.


 


   
Teguri 37b, Tartu, 50107 · Tel 7 422 342 · E-mail terrapro@terrapro.ee