Metsakorraldus

Terrapro OÜ põhiline tegevusala on metsade inventeerimisandmete kogumine ja nende põhjal metsamajandamiskavade koostamine. Metsakorraldustöid teostame üle Eesti.

Ettevõte on tegutsenud metsakorralduse alal alates 2004. aastast, metsakorraldustööde tegevusluba numbriga 002 on kehtiv alates 01.06.2004. Meie klientideks on olnud nii erametsaomanikud kui ka metsaühistud, oleme täitnud ka riigi poolt esitatud tellimusi. Ettevõtte litsenseeritud metsakorraldajaga saab kontakti numbrilt +372 5208499.

Töö teostamiseks koostame kliendile kõigepealt hinnapakkumise. Töö hind sõltub objekti asukohast, suurusest ja töö kiirusest. Hinnapakkumise koostamisel lähtume esimesena soovist mahutada arvega Erametsakeskuse poolt makstavate toetuse piiridesse. Vajadusel aitame metsaomanikku toetuse taotlemisel.

Hinnapakkumise koostamiseks vajame kindlasti maatüki katastrinumbrit.
Tööde teostamise tähtajad on meil lühikesed. Proovime arvestada nii, et nädala-paariga oleks välitöödel käidud ning inventeerimisandmed laetud Metsaregistrisse auditeerimiseks.

Enne välitöid joonistavad TerraPro taksaatorid ortofotodelt metsaeraldised, mida vajadusel metsas täpsustatakse. Välitöödel kasutavad TerraPro metsakorraldajad GPS-iga seotud pihuarvuteid, kus jooksev kaardiprogramm näitab taksaatori asukohta katastripiiridesse eeljoonistatud metsaeraldistel. GPS-iga seotud pihuarvuteid kasutades saavad taksaatorid kiiresti veenduda, et käidud on igal metsaeraldisel ning ka kõige raskemates kohtades ei kulu aega orienteerumisele. Samas väldime jooksvalt võimalikke andmesisestusvigu, kuna takseerandmed sisestame juba metsas pihuarvutisse, kuhu on programmeeritud elementaarsemad andmekontrollid.

TerraPro poolt kogutud metsade inventeerimisandmed ja koostatud metsamajanduskavade info läheb meie käest ainult metsaomanikule/kliendile ja Metsaregistrile.

 

Kasulikke linke metsaomanikule:

Toetused:
Riigiteataja
Eramets.ee
Pria.ee

Asutused, registrid:
Metsaregister
Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus
Keskkonnaamet

Õigusaktid:
Metsaseadus
Looduskaitseseadus
Metsa majandamise eeskiri
Metsa korraldamise juhend

 

   
Teguri 37b, Tartu, 50107 · Tel 7 422 342 · E-mail terrapro@terrapro.ee